מה תהליך שלבי הבנייה ?

שלבי בנייה

אדם הרוצה לבנות בית צריך להתייעץ קודם עם אדריכל. עליו למצוא מגרש מתאים ולהשיג את רישיון הבניה. האדריכל מודד את המגרש, תוך התחשבות בשיפוע הקרקע ולפרטים אחרים, הוא קובע את המיקום המדויק של הבית. לאחר מכן הוא משרטט מפה של המגרש, ועליו הבית, עם פרוט מספר החדרים, צורתם וגודלם, המראה הכללי של המבנה, וכיצד הוא משתלב בסביבה.
בשלב הבא מכין האדריכל שורה של שירטוטים, ובהם פרטים מלאים על שיטת הבנייה. לרוב משתמשים בקנה מידה של 1:100 כלומר סנטימטר אחד של השרטוט מתאר מטר אחד במציאות. כשמדובר בפרטים חשובים נוהגים לשרטט אותם גם בקנה מידה גדול יותר.
בנוסף מכינים רשימה מפורטת ומדויקת של כל העבודות שיש לבצען ושל החומרים, לרשימה זאת קוראים "מפרט טכני", ביחד עם השרטוטים מתקבלת תוכנית מלאה ומפורטת, העונה על כל השאלות הקשורות בבניית בית.

מה עושים עם תוכניות הבנייה לאחר תכנון ?

תוכניות אלו נשלחות למחלקת הבניה של הרשות המקומית לבדיקה ובקורת. אם הכל בסדר והתוכנית אינה חורגת מן המותר, מקבלים היתר בניה.
הביקורת מתייחסת בעיקר בענייני בטיחות, למשל, ששלד הבניין יעמוד בעומסם של הקירות והגג. כן מקפידים, שהמבנה לא יתפוס יותר מאחוז מסוים של שטח של מגרש, והדבר שונה ממקום למקום. נקודה נוספת לשם קבלת היתר בניה: כיצד מתכוון האדריכל לחבר את הבית לרשת החשמל, המים הביוב והתיעול.
אם הרשות המקומית מאשרת את תוכנית הבניה פונים לחברות קבלניות ומבקש מהם הצעות מחירים. לשם כך מספקים לקבלנים העתקים של התוכניות, ולאחר שהם מחשבים את ההוצאות הצפויות, הם מציעים מחיר בעד העבודה והחומרים. להוציא עבודות בניה פשוטות ביותר, נהוג שהאדריכל מכין רשימה מפורטת של חישובי כל כמויות החומרים. דבר זה מאפשר לחברות הקבלניות להציע מחיר בדיוק לאותו היקף עבודה, וכך מונעים אי הבנה וויכוחים.

שלב ההתקשרות עם קבלן הבניין

קבלן שיפוצים ובניה טוב המעוניין לתת הצעת מחיר, בודאי יבקר במקום כדי לעמוד מקרוב על סוג קרקע ועל הפרטים האחרים הנוגעים לבניה. למשל, אם יש דרכי גישה נוחות, או אולי יש להוסיף על המחיר בשל קשיי הובלה של חומרי בניה.
קבלן שיפוצים ובניה יתקשר עם החברות המספקות את החומרים, כדי לדעת כמה יעלה כל הדרוש לבניה. בצד כל אלה חייב הקבלן לחשב, כמה ישלם לפועלים בכל אחד משלבי הבניה. לרוב כל החישובים האלה חייבים להסתיים בתאריך מסוים שאותו קבע האדריכל למועד אחרון להגשת הצעות המחיר.
כאשר כל ההצעות נמצאות בידי האדריכל, הוא משווה אותן, בעיקר כדי לבדוק, איזו מהן הזולה ביותר. אבל לא תמיד המחיר קובע. לפעמים מתקבלת הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר, משום שיתכן שגם טיב העבודה ומהירות הביצוע חשובים לאדריכל ולבעל הבניין.

ניתן לראות בוידאו את השלבים הראשונים של בניית השלד והלאה

שלב חתימת חוזה עם קבלן בניין

לאחר שנבחרה ההצעה הטובה ביותר, נחתם חוזה בין מי שרוצה לבנות לבין הקבלן. חוזה זה פירושו שהקבלן מתחייב לבצע את העבודה, והמזמין מתחייב לשלם את התמורה. חוזה כזה מכיל את כל הפרטים הדרושים: מצד אחד, תוכניות בניה ומפרט טכני ומועדי הסיום של שלבים שונים בבניה, ומצד שני, הסכום שישולם לקבלן תמורת עבודתו, והמועדים שבהם יקבל את התשלומים השונים, לרוב בהתאם להתקדמות הבניה.
לאחר חתימת החוזה מתחיל הקבלן בעבודה. בדרך כלל עליו לגדר את השטח ואולי גם להקים סככה או מחסן, בשביל הפועלים והחומרים. הוא גם מכין לוח זמנים, המראה, אילו חומרים דרושים לבנייה ומתי יש לשלוח אותם. לוח זה מפרט גם מה סוג הפועלים הדרוש בכל שלב של הבנייה, ואילו עבודות יש למסור לקבלני משנה כלומר, קבלנים קטנים יותר המבצעים עבור הקבלן העיקרי סוג עבודה אחד בלבד, כגון ריצוף או צביעת דלתות.

כתבות נוספות

שלבי בנייה

מה תהליך שלבי הבנייה ?

אדם הרוצה לבנות בית צריך להתייעץ קודם עם אדריכל. עליו למצוא מגרש מתאים ולהשיג את רישיון הבניה. האדריכל מודד את המגרש, תוך התחשבות בשיפוע הקרקע

המשך קריאה »